Share Follow us on Twitte
Skip Navigation Links
Navigering
Handlevogn
Litt mer om Kartagena AS

Kartagena AS er fra 1/1 2009 skilt ut som et eget selskap drevet av de ansatte. Vi ønsker å benytte vår lange erfaring og egenutviklete teknologi til å skape mange spennende produkter og tjenester rundt kart og stedfestet informasjon!

Erfaring

Vi er et kunnskapsbasert selskap basert på ansatte med mer enn 20 års erfaring i:

  • Karttjenester og kartproduksjon
  • Geodata-forvaltning og vedlikehold
  • Flåtestyringssystemer
  • Beslutningsstøttesystemer
  • Konsulentvirksomhet

Produktet KystAtlas

De siste årene har arbeidet i Oslo vært konsentrert om å utvikle nye kart som egner seg for alle som har glede av friluftslivet langs vår lange kyst. Disse inneholder både navigasjons-informasjonen i vanlige sjøkart, og all informasjonen på land som er med i de vanlige turkartene.

Mer om kartbøkene

Markedsføring

Kystatlas og Kyskart selges i de fleste bokhandler og gjennmom vår nettbutikk.

 
Kart til vårt kontor
 
AnsatteAdresse:Karl Johans Gate 5
Roy JensenSalgsansvarlig0154 Oslo
Bjørn TvedtenKontorsjefTlf:(+47) 22 17 60 79
Fax:(+47) 22 17 50 80
Epost:post@kartagena.no
Org. Nr:985 368 147